Doel van deze Website

Anderen te laten delen in dat wat ik tot nu toe heb gevonden.
Uiteraard vraag ik uw hulp bij de missing-links! en onjuistheden. Toevoegingen en aanvullingen zijn meer dan welkom. 

Ik ben op zoek naar alle gegevens die te maken hebben met de Familie Dierselhuis.

Dit is best een tijdrovend geheel. Daarom is alle hulp welkom in de vorm van eigen informatie, uittreksels en/of kopieën van trouwboekjes, trouwaktes, overlijdensaktes, mededelingen uit de krant, bidprentjes, foto's, e.d.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u deze informatie met mij zou willen delen.

Dit kunt u doen door mij een bericht te sturen via het knopje "Extra" en "Contact" in de menubalk hierboven. Of klik hier.
U kunt u zelf ook registreren om informatie te plaatsen bij het desbetreffende onderdeel.

Heeft u andere opmerkingen of suggesties ... laat het mij a.u.b. dan ook weten!